liên hệ 10 liên hệ 9 liên hệ 8 liên hệ 7 Liên hệ 6 Liên hệ2
  • liên hệ 10
  • liên hệ 9
  • liên hệ 8
  • liên hệ 7
  • Liên hệ 6
  • Liên hệ2
 
ASEAN RESORT & SPA
Add:   21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel:     (+84-4) 33 688 688
Fax:    (+84-4) 33 688 886
Email: sales@aseanresort.vn
Hotline phản ánh: 04 3360 7889
Lễ tân: 0433 688 888 / 04 33 688 6888
Đặt dịch vụ:             04 33 686 201 / 04 3511 8888
Đặt dịch vụ golf: 04 33 688 689 / 04 33 688 588

Văn Phòng Đại Diện:
Add:    15A Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel:     +84 3360 7766 / +84 3511 8888/ 0167.664.6666
Fax:    +84 3514 9678
Email:  info@aseanresort.vn 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
ASEAN RESORT & SPA TƯ VẤN SPA
Tell: 04 33 686 201
Mobile : 04 3360 7766
Mobile : 04 3511 8888 Mobile : 0167 664 6666
Email: info@aseanresort.vn
Mobile : 04 3360 7777
TƯ VẤN GOLF  TƯ VẤN BUỒNG PHÒNG

Mobile: 04 33 688 689

Mobile: 04 3360 77 77 / 04 33 688 688
Mobile: 04 33 688 588

Mobile: 04 3368 6201

Email: golf@aseanresort.vn

Email: sales@aseanresort.vn

 

 

Họ tên (*)
Công ty
Điện thoại     
Di động
E-mail (*)
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung liên hệ
   
 
ASEAN RESORT & SPA

Văn phòng Hà Nội : 0167 664 66660167 664 6666

ASEAN Resort & Spa: 0433 686 2010433 686 201
     04 33 688 688 / 04 336 88888

Tư vấn Buồng phòng
Hỗ trợ trực tuyến   Ms Phương  04 3360 777704 3360 7777  
Hỗ trợ trực tuyến   Ms Thanh   04 3360 776604 3360 7766
Hỗ trợ trực tuyến   Ms Vượng      04 3511 804 3511 8888
Hỗ trợ trực tuyến   Asean Resort 04 3360 7788 04 3360 7788
Tư vấn Golf: 0433 688 5880433 688 588 / 0433 688 689 0433 688 689